FAQ

Jak łączyć obrzeża ogrodowe Eko-Bord pod kątem 90 stopni?

12.07.2022

Aby uzyskać kąt 90 stopni nie korzystamy z zaczepów łączeniowych i nie łączymy obrzeży ze sobą. Kąt prosty uzyskujemy poprzez ułożenie dwóch obrzeży Eko-Bord prostopadle do siebie i zakotwienie do podłoża, jak najbliżej miejsca styku obrzeży.