Gwoździe do obrzeży

Obrzeża EKO-BORD do podłoża przytwierdzamy za pomocą gwoździ. Zalecana ilość gwoździ na jeden metr: odcinki proste 3 sztuki, łuki 4-5 sztuk. Poniżej lista dostępnych gwoździ:

Gwoździe do podłoży miękkich 25 cm

Gwoździe do podłoży twardych 30 cm

gwozdzie do lini kroplujacej 20cm

Gwoździe do lini kroplującej 20 cm

gwozdzie do wlokniny 16cm

Gwoździe do włókniny 16 cm

gwozdzie do wlokniny 20cm

Gwoździe do włókniny 20 cm

gwozdzie do wlokniny 23cm

Gwoździe do włókniny 23 cm