Eko-Kratka zielona

Opis produktu

EKO-KRATKI umożliwiają skuteczne utwardzenie i stabilizację podłoża. Kratki ogrodowe stanowią alternatywę dla betonowych płyt chodnikowych czy kostki brukowej. Tworzą powierzchnię biologicznie czynną, dając możliwość do wysiewu i wzrostu traw. Zwarta konstrukcja kratki ogrodowej zapewnia wytrzymałość na wysokie obciążenia oraz odporność na odkształcenia pod dużym naciskiem (nawet do 310t/m2). Odporność kratki ogrodowej na obciążenia gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien być określony w projekcie budowlanym. Prawidłowe wyrównanie i utwardzenie warstwy nośnej i wyrównującej daje pewność, iż na drodze nie będą tworzyły się zagłębienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania podbudowy i nieprawidłowego montażu kratki ogrodowej.

Do przykładowych miejsc zastosowania EKO-KRATEK należą: parkingi dla ciężkiego ruchu, parkingi trawiaste/żwirowe, drogi pożarowe, drogi dojazdowe, place manewrowe, ścieżki piesze i rowerowe, campingi, wjazdy na posesję lub do garażu, ścieżki w ogrodzie.

Zastosowanie
Parkingi dla ciężkiego ruchu
Parkingi trawiaste/żwirowe
Drogi pożarowe
Drogi dojazdowe
Place manewrowe
Ścieżki piesze i rowerowe
Campingi
Wjazdy na posesję lub do garażu
Ścieżki w ogrodzie
Dane techniczne
Szerokość 400 mm
Długość600 mm
Wysokość40 mm
Waga1 kg
Kolorzielony
Wytrzymałośćdo 216t/m2
Autado 3,5 tony