Obrzeża Eko-bord

Sposoby montażu obrzeży Eko-bord. W przypadku montażu obrzeży w temperaturze poniżej 5°C zalecamy zastosować przerwę dylatacyjną ok. 1,5 ~ 2,0 cm co 5 mb.

Komplet narzędzi niezbędnych do montażu obrzeży.

Obrzeża łączymy ze sobą za pomocą prostych i wygodnych złączy.

Przez nacięcie dolnej półki eko-bord'u uzyskujemy możliwość tworzenia nieprostolinijnych brzegów nawierzchni.

Eko-bord'y do podłoża są przymocowywane za pomocą gwoździ: - z tworzywa dla podłoży miękkich (trawnik, ziemia uprawna, piasek) - z metalu dla podłoży twardych (glina, tłuczeń).

Ułożenie agrowłókniny.

Końcową fazą zabudowy obrzeży eko-bord jest zasypanie grysem, korą itp., tak aby były one niewidoczne.